royal-berkshire-hospital-power-cut-flood-via-dailymail-co-uk